Velkommen til hjemmesiden for det strategiske forskningscenter for energineutralt byggeri

Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Centret vil i samarbejde med industrien skabe den nødvendige basis for en langsigtet bæredygtig udvikling i byggesektoren.

I udviklingen af energineutrale bygningskoncepter for nye og eksisterende bygninger lægges der vægt på at finde den optimale balance mellem energibesparelser og vedvarende energiproduktion i bygningen i samspil med energiforsyningssystemet, således at de samlede ressourcer udnyttes bedst muligt.

Forskningscentret har i forbindelse med udviklingen af energineutralt byggeri udviklet en definition for denne type byggeri. Definitionen for energineutralt byggeri kan hentes her.

Et godt indeklima er meget vigtigt for energineutralt byggeri. Derfor har forskningscentret defineret metoder og procedurer til at beskrive og vurdere indeklimakvailteten i nye og eksisterende boliger og kontorbygninger. Rapporten kan hentes her.